Book - Persecutions of the Greeks in Turkey Before the European War - FREE ebook - 227 Greek names transcribed


Available as a FREE Google ebook


Persecutions of the Greeks in Turkey Before the European War
by Archimandrite Alexander Papadopoulos
Translated from the Greek by Carroll N. Brown, Ph.D.
Published 1919 for the Central Committee of the Unredeemed Greeks in conjunction with the American-Hellenic Society, New York by Oxford University Press, New York
----------------------------


There are 227 Greek names mentioned in this book.  I have done my best to transcribe this information accurately.  


NAMES MENTIONED IN BOOK
Achilles, Constantine
Achilles, Constantinos
Adam, Vasilios
Aemilianos
Alexandrou, George
Ambrosius
Anastasiou, Demosthenes
Andreou, Paschalakis
Angelakis, Demetrius
Aphentoulis, Kyriakos
Apostolou, George
Arabatzes, Nicolaos
Aristidou, Paraskevi
Arvanties, Chrestos
Athanasiou, Angelis
Athanasiou, Chrestakis
Athanasiou, Constantinos
Athanasiou, Despoina
Athanasiou, John
Athanasiou, Stamata
Bairas, Nicholaos
Berperis, Demos
Borias, Christophoros Athanasiou
Boyatzes, Demetrios
Caryophilou, Athanasios
Charalampou, Argyrios
Charavitides, John
Chionias, Stylianos
Chorilles, Athanasios
Chrestides
Chrestos, Demetrius
Chrestou, Athena
Chrestou, Demetrius
Chrestou, Demetroula
Chrestou, Lambrinos
Chrestou, Semerouda
Chrestou, Simeon
Chrestou, Sirmo
Chrestou, Syrmatenia
Christodoulou, Paschalis
Christou, Paraskevi
Chrysaphi, Nikolakos
Constantinou, Helen
Constantinou, Maria
Constantinou, Melpomene
Constantinou, Michael
Delarda, Hadji
Demakis, Athanasios
Demetriou, Anagnostis
Demetriou, Anastasios
Demetriou, Angelouda
Demetriou, George
Demetriou, Maria
Demetriou, Neocles
Demetriou, Nerandjis
Demetriou, Nicolaos
Demetriou, Oumourloglou
Demetriou, Theodore
Demetriou, Theodosios
Dialagmenou, Nicolaos
Dirtzas, Nicholas
Doukellis, Demetrius
Doukellis, John
Drammata, Antonius
Eustathiou, Apostolos
Eustathiou, Chrysopoulos
Eustratios, Athanasios
Evangelius, John
Galakis, Evangelus
Georgiou, Anastasios
Georgiou, Athanasios
Georgiou, Chrestos
Georgiou, Christopher
Georgiou, Evangel
Georgiou, Gregory
Georgiou, Soterios
Georgiou, Vasilios
Giliou, Evangelos
Gokalakis, Gregory
Gounaris, Sophia
Gourmes, G.
Gregory
Hadjiglou, Nicolaos
Haripas, Charalampos
Joannou, Demakos
Kalepis, George
Karageorgiou, Apostolos
Karagiozi, Christopher
Karamallas, Charalampos
Karipes, Charalampos
Kehaia, G. Tsaker
Kehaya, Anastasios
Kehaya, Constantes
Kehaya, Demetrius
Kehaya, Lambos
Kerementzes, Nicholas
Kermentzi, Nicholas
Kertzles, Charalampos
Kertzles, Eleanora
Kochdixos, Michael
Kokkinos, Demetrius
Koronopulos, P.
Kosmas, Hector
Kosmas, Kleodemus
Koumarianos, Athanasios
Koutsodanti, Barbara
Kyriakos
Lambrinos, Georgios Theodore
Lambrou, Chrestos
Lampoglou, Yanko
Lazarou, Maria
Leonidaki, Michael
Loukakis, Meletios
Magnasales, Elias
Makras, Charalampos
Manoles
Manologlou, Stavros
Markakis, Pandazis
Mavromati
Mavroudis, Charalambos
Metrou, Stavros
Michael, Anastasios
Michael, Angelis
Michael, Athena
Michael, Philia
Miltiades
Misiotes, Lambrinos
Mylonas, George
Nathanael, Nicolaos
Neranges, Paul
Nicolaou, Basiliki
Nicolaou, Battista
Nicolaou, Panayotis
Niketas, Th.
Nikolaou, Constantine
Nikolaou, George
Panayotes, Marcus
Panayotou, Athena
Panayotou, Charalampis
Panayotou, Diogenes
Panayotou, Vasilios
Papadopoulos, Alex.
Papadopoulos, Andrew Zapherios
Papageorgiou, Themistocles
Papamarkos, G.
Papanikolaos
Papanikolaou, Constantinos
Paraskeva, George
Paraskeva, Maria
Paraskevas, Gregory
Perdikkas, Paul
Petalios, Chrestos
Petrou, Helen
Pharmakemenoglou, M.
Phinoglou, Stogianos
Photiou, Demetrios
Phournoudjian
Phrandjeskou, Charalambos
Pipila, Garouphalia
Posvantis, Demetrius
Poukos, John
Pozides, Abraham
Pozides, Leonidas
Pravoutzanou, Maroula
Pravtzis, Chrestos
Sabbatianou, Eustratios Mavroudi
Savvas, Constantinos
Savvas, Tsakir
Sekatzi, Eleutherios
Sitarides, John
Sophronios
Soteriou, Diamandis
Soteriou, Georgaki
Spanos, Metsos
Stathes, Demetrios
Stavrakis, John
Stavritsas, Achilles
Stavrou, Michael
Stavrou, Paschalis
Stavrou, Sophia
Stephanou, Athena
Syranos, Panayotis
Themistocles
Theochari, Kyriaki
Theochari, Margaritis
Theochari, Mavroudes
Theocharis
Theocharous, Kyriakitsa
Theocletou, Diamantis
Theodorakoglou, B.
Theodoris, Gerasimos
Theodorou, Chrestodoulos
Theodorou, George
Theodorou, Vaiani
Theodorou, Zacharias Hadji
Theodoslou, Hadji Zacharias
Theodoslou, Mal. Hadji
Theotokis, N.
Thomaides, G.
Thomas, Antonius
Tosounis, Nicolas
Tosounis, Vasilios
Touphektzis, Yannakopoulos Athanasiou
Trombaina, Marigo
Tsairides, Savras
Tsakmakles, George
Tsamourtzes, Panayotis
Tsanetakis
Tselpis, John
Tsombakis, George
Tsotar, Demos
Tyolitou, Vasilios
Valsamis, Demos
Varkas, Eustratis
Varsam, Vasilios
Vasiliades, John
Vasiliades, Pericles
Vasiliou, Constantinos
Vasiliou, Costas
Vasiliou, Damianos
Vasiliou, Manolis
Vlachos, Demetrios
Xanthopoulos, Lambros
Yiagsi, Chrestos
Yialenis, Asilios
Yiannoulis, Constantine
Zaphiriou
Zimboules, George

Comments