FILOSOFOS Gravestone - Elmwood Cemetery (Greek Section), River Grove, Illinois
EUSTATHIOS E. FILOSOFOS

From SELLASIAS LAKONIAS

1888 - 1918

-----

Greek Section 3

Elmwood Cemetery
2905 N. Thatcher Avenue
River Grove, Illinois 60171


Comments