98 Fighters from Epsous (Stemnitsa), District of Gortynia, Arcadia, Greece - Greek Revolution of 1821 - Greece War of IndependenceFighters from the Arcadian Prefectures
 in the Revolution of 1821

The source for this information is the following book:  "Arcadia, a cultural history book" by George Papatheodorou, 1995, Deca Publications, Toronto, Ontario, Canada (Note:  author claims "The names of the fighters are from the records of the "Committee Services" and other sources".)

DISTRICT OF GORTYNIA:

FROM EPSOUS (STEMNITSA):
Alexakis, Io. G.
Alexakis, Io. P.
Alexandrou, Elias
Charokopos, Konst.
Delevorias, Io.
Ekonomou, Io.
Ekonomoupouos, G.
Fasoulis, Anagn.
Fatouros, Dim.
Foradas, Io.
Fousianis, Io.
Fousianis, Nik.
Frantzas, Panag. G.
Gargarokolos, Dim.
Gartaganis, Dim.
Gartaganis, Io. Ant.
Gartaganis, Vas.
Geormas, Eias
Giannoukos, Lampros
Giorgas, Argyris
Giorkas, Koastas
Gioudas, Kon.
Gkanas, Kosmas
Kalafrentzos, Georg.
Kalafrentzos, Io.
Kalafrentzos, Kon.
Kaliafas, Pan.
Kandris, Athan. N.
Kandris, Giannakis
Kandris, Nik.
Kaperonis, Theodorakis
Katzoulis, Nik.
Koniaris, Ioannis
Koniaris, Kyriakos
Kosmopoulos, Kostis
Kounakis, Konstantinos
Kourounis or Meggrris, Konstantinos
Kouskourelis, Io.
Lalas, Io.
Leggeris, Anagn.
Lygeros, Anton.
Martinis, Anagn.
Melionis, Dim.
Moutzios, Argyres
Moutzos, Dim. P.
Moutzios, Dim. V.
Moutzios, Nik.
Moutzourolykas, Nik.
Mparounitzos, Sot.
Mpasiakos, G.
Mpasiakos or Giannakos, Kostas
Mpasiakos, Stavros
Mpogiantzis, Vas.
Mpouklias, Dim.
Mpournazopoulos, Io.
Mpoutsios, Io. P.
Nikoletos, Kon.
Ntaras, Athan.
Papademetropoulos, Argyris
Papaelias, Georgios
Papaelias, Io. K.
Papaeliou, Athan.
Papaeliou, Elias
Papageorgakopoulos or Mparlas, P.
Papantoniou or Papantonopoulos, K.
Papantonopoulos or Ntoufexis, Nik.
Papantonopoulos, Kon.
Papargyropoulos, Arg.
Pasiamauroidis, Georg.
Psomas or Klis, Io. Ath.
Psomopoulos, Io.
Ptochos, Nikol.
Rellas, Ant.
Roilos, Argyris
Roilos, Damianos
Roilos, Dim. L.
Rounis, Vas.
Rounopoulos, Elias
Sakellariadis, Dim.
Samaras, Chr.
Savvas, Georgios
Sfikas, Dim.
Sinaniotis, Ath. K.
Sinaniotis, Kon.
Sinanis, Georg.
Skolarikos, Pan.
Spyropoulos, Dim.
Spyropoulos, Io.
Stamiris, Io.
Tentis, Nik.
Tentis, Vas.
Theofilis, Kon. I.
Theofilopoulos or Tziovilis, Chr.
Tsamiris, Elias
Varelas, Vas.
Velonis, Anastos
Velonis, Argyris I.
Vretos, Dem.
Vrettos or Kotomaras, G.
Vrouvas, G.
Xampleas, Anast.
Xynogalas, Pan.
Zydis, Ant.

Comments