Book - The Greek Community of London - List of Surnames N - P

The Greek Community of London
by Timotheos Catsiyannis, Bishop of Militoupolis, Dean of the Greek Cathedral, London
Published in London, 1993.

This is a supplement to my original post on  April 13, 2010 "Book - The Greek Community of London"which included a description of the book, a list of family trees included in the book, along with the Table of Contents.  For more detailed information please refer to the original post.


This book includes approximately 1,423 Greek Names -


Surnames beginning with N thru P are listed below.
Naoum Effendi, Grand Vizir
Nassif, Michael
Nassif, Michael & Aspassia
Negreponti, Const. & Angeliki
Negreponti, James Co., Merchants
Negreponti, John
Negreponti, John & Angeliki
Negreponti, Marigo Paul
Negreponti, Menelao Mrs.
Negreponti, Pandias
Negreponti, Pavlos
Nias, Arthur
Nicoletou, Sophia
Nicolopoulo & Chrissoveloni, Merchants
Notara, Anna Gregory
Notara, Gregory
Notara, M.
Noukios, Andronicos
Odysseus
Oldys
Olympitis, Emmanuel J.
Olympitis, John E.
Olympitis, Nikitas J.
Olymptis, John Emm.
Omiridis-Schilizzis, Petros
Omiro, John & Calliopi
Pagonis, Constantine, Arch.
Paicos, Andreas
Paleologos, Michael
Paleologos, Thomas
Panas, Fotinos M.
Panayotidou, George & Mary
Panayotopoulou, Pitsa
Papa-Yanni
Papaconstantinou, Athanassios
Papademetriou, Ileana
Papadopoulo, G & Co.
Papaelia, Ann J.
Papantonopoulos, S.
Paparritor, D. M.
Paparritor, Dimitr. & Ioulia
Papayanni & Co.
Paraschis, Antonio, Dr., Arch.
Parassyrakis, Sokrates
Parthenio, Constantino
Pascha, Aslan
Paspatis, M.
Paspatis, Michael
Paspatis, Philipos
Patela, Ourania
Patera, Chrysanthi G.
Patera, Elli
Paterakis
Pateras, Charalambos N.
Pateras, Constantinos Joannou
Pateras, Diamandis
Pateras, Dimitros
Pateras, Ellias
Pateras, John Diamandi
Pateras, Kalliopi-Lyra
Pateras, Kostas D.
Pateras, Maro
Pateras, Mitsa S.
Pateras, Nicholas D.
Pateras, Nicolas E.
Pateras, Panagos D.
Pateras, Pandelis D.
Pateras, Stephanos D.
Patriccio, M.
Patrikios, J.
Paya, Cremidi, & Co., Merchants
Pelecanos, Aikaterini A.
Pelecanos, Antony
Pelecanos, Pandelis A.
Pelecanos, Pepis
Pelecanos, Solon A.
Perris, Nic
Pertessis, Spyridon
Petri, N.
Petrocochino & Co., Merchants
Petrocochino Agelasto & Co.
Petrocochino, A. P.
Petrocochino, Ariadne M.
Petrocochino, Aspasia M.
Petrocochino, Calliopi M.
Petrocochino, Dem.
Petrocochino, Despina M.
Petrocochino, Dimitri Manoli
Petrocochino, Eustratio E.
Petrocochino, Eustratio Em.
Petrocochino, Eustratio M.
Petrocochino, Eustratios E.
Petrocochino, Harikleia M.
Petrocochino, Irene
Petrocochino, M.D.
Petrocochino, M.E.
Petrocochino, Semira
Petrocochino, Semira Stephen M.
Petrocochino, Stephen M.
Petrocochinos, Stefanos Emm.
Pezzali Stephen, Sons & Co., Merchants
Philaretos, M.
Photios, Patriarch of Alexandria
Pindaros
Pistoli, G.M. & Co.
Pistoli, George Michael
Pistolli-Ralli Co.
Pitas, Dimitrios N.
Pitas, Ioanna D.
Pitas, John A.
Pitas, Nico A.
Plaissas, Dionyssios, Arch.
Platis, Constantine
Pnevmaticos, Michael
Pnevmaticou, Myrto M.
Polyvios
Potou, Despinou M.
Potus (Demetri) & Co., Merchants
Pournaras, Dimitris
Prosalentis, Frangiscos
Psarros, John
Psiachi, Zambellou
Psichari Antoine, Merchant
Psimeno, John J., Mrs.
Psychas, George
Psychas, Hector
Psychas, Thisseus P.
Pterakis, Philip
Pytheas

Comments