Book - The Greek Community of London - List of Surnames K - M

The Greek Community of London
by Timotheos Catsiyannis, Bishop of Militoupolis, Dean of the Greek Cathedral, London
Published in London, 1993.

This is a supplement to my original post on  April 13, 2010 "Book - The Greek Community of London"which included a description of the book, a list of family trees included in the book, along with the Table of Contents.  For more detailed information please refer to the original post.


This book includes approximately 1,423 Greek Names -


Surnames beginning with K thru M are listed below.
Kaftadjoglou, Lyssandro
Kaftanzoglou, C. Mr.
Kairis, Theophilos
Kaizarlis
Kallerghis, Zacharias
Kallergis, Dimitrios (General)
Kalligas, Petros P.
Kalvokoressi, A.
Kamaras, Hadji-Manolakis
Kanaris, Constantine
Kanopios, Nathanail
Kapoudan, Pasha
Kara-Ali, Pasha
Karatassos, Tsamis
Karidia, Pinelopi A.
Kasdagli, Aexandros & Maria
Kassanos, Bartholemew
Kassaveti, Euterpi
Kassavetti, Alex. D. & Maria
Katembassi, George
Katinakis, Dimitr. M.
Katsonis, Lambros
Katzaris, George
Kavvadas, Athenagoras Arch.
Kazadjoglou, Ioanis
Kazanovas, Solon D.
Kefalas, G.
Kessissoglou, Fanni
Kleanthis, Stamatios
Kokkinakis, Athenagoras, Arch.
Kokkinos, Dionysios
Kolokotroni, Katigo
Koronios, Theodoros
Koroniou, Aglaia
Kostas, Thriantaphylos
Koundouriotis, Pavlos Theod.
Kourvissianou, Kalliopi
Kovas, Nicolaos
Kritiko, Maria
Kritiko, Mr.
Kritikos, Theodoros
Kulukundi Brothers
Kulukundi, Angella J.
Kulukundi, Elias
Kulukundi, Elias J.
Kulukundi, Elli-Mavroleon
Kulukundi, George E.
Kulukundi, John E.
Kulukundi, Manolis E.
Kulukundi, Maria J.
Kulukundi, Michael E.
Kulukundi, Minas J.
Kulukundi, Nicholaos E.
Kycotis, Macarios, Rev.
Lambelet, Napoleon
Lambert Bros.
Lamprynoudi, Leoni
Lamprynoudi, Leonida, Mr.
Lamprynoudi, Maria
Laras, Loukis
Lascaridi & Co., Merchants
Lascaridi, George
Lascaridi, George Petrou
Lascaridi, Helen G.
Lascaridi, P.
Lascaridi, Peter G.
Lascaridi, Ralou G.
Lemos, Andreas
Lemos, C. M.
Lemos, Calliopi P.
Lemos, Chryssanthi P.
Lemos, Constantine
Lemos, Elli P.
Lemos, Eugenia
Lemos, George C.
Lemos, Irene-Los
Lemos, Kosta Panagou
Lemos, Panagos C.
Lemos, Panayiotis A.
Lentaki, Katty
Lergos, Alphonce
Leriche, J. A.
Lewis, P.P.
Lillywhite, Bryant
Livanos, George S.
Livanos, Stavros George
Lizardi Co.
Logothetis
Logothetis, Lycourgos
Lombardos
Loucanis, Kyrillos
Louloudi, Constantine
Louloudi, Violando
Lutrari (Michael) & Co., Merchants
Lycourgos, Alexander
Lykiardopoulos
Lykiardopoulos, Antzouletta G.
Lykiardopoulos, Dionyssios
Lykiardopoulos, Foti P.
Lykiardopoulos, Gerasimos N.
Lykiardopoulos, Nicolaos D.
Lykiardopoulos, Nicolaos G.
Lykiardopoulos, P. N.
Lykiardopoulos, Panayis N
Lyra, Irene
Lyra, Maria M.
Lyras & Lemos Ltd.
Lyras, Costas
Lyras, John M.
Lyras, Marcos
Lyras, Marcos J.
Lytras, N.
Magriotis, D.
Manglis, Aristotle
Mango, Mary J.
Manouil, Miltiadis & Sophia
Manoukas, Andreas
Marangos, Antony
Marangou, Titoula
Marazli
Marchetti, Alec.
Margaritis, Alkiviadis D.
Marinakis, Marinos K.
Marinos, Miltiadis
Marinou, Miltiadis & Tarsi
Marketis, George
Marketti, Eust.
Mavro, Basily & Co. Gen. Merchants
Mavrocordato & Scanavi
Mavrocordato Family
Mavrocordato I & Co. (Turkey Merchants)
Mavrocordato, Aikaterini
Mavrocordato, Alexander
Mavrocordato, Alexander Zani
Mavrocordato, Alexandra P.
Mavrocordato, Ambrosio Pandely
Mavrocordato, Antonio
Mavrocordato, Antonio Emmanuel
Mavrocordato, Caterina
Mavrocordato, Caterina Zani
Mavrocordato, Dim. & Charicl.
Mavrocordato, Dimitri Louka
Mavrocordato, Dimitris Antonio
Mavrocordato, Emmanuel A.
Mavrocordato, Eustratio Emmanuel
Mavrocordato, Fanny
Mavrocordato, Franga
Mavrocordato, Franga N.
Mavrocordato, Franga Theodore
Mavrocordato, John
Mavrocordato, John Zani
Mavrocordato, Joulia
Mavrocordato, Joulia Emmanuel
Mavrocordato, Loucas
Mavrocordato, M.
Mavrocordato, Marieta Zani
Mavrocordato, Marigo
Mavrocordato, Marigo Emmanuel
Mavrocordato, Marigo J.
Mavrocordato, Mariora Antonio
Mavrocordato, Marouko Louka
Mavrocordato, Mathew Ambrosio
Mavrocordato, Mathew Zorzis
Mavrocordato, Michael G.
Mavrocordato, Michael Z.
Mavrocordato, Michael Zorzis
Mavrocordato, Nicholas Ambrosio
Mavrocordato, Nina Paul
Mavrocordato, Pandely
Mavrocordato, Pandely A. Mrs
Mavrocordato, Pandely Ambrosio
Mavrocordato, Pandely M.
Mavrocordato, Paul Louca
Mavrocordato, Semira Antonio
Mavrocordato, Stephanos Zani
Mavrocordato, Stephen
Mavrocordato, Theano Paul
Mavrocordato, Theodore Ambrosio
Mavrocordato, Zani
Mavrocordato, Zanni Louca
Mavrocordato, Zannis
Mavrocordato, Zorzis
Mavrocordato, Zorzis M.
Mavrocordatos, Antonios Dim.
Mavrocordatos, Emmanuel
Mavrocordatos, M. P.
Mavrogianni, Alex. S., Mrs.
Mavrogianni, Alexander S.
Mavrogianni, Alexandra S.
Mavrogianni, Clara Sawer, S.
Mavrogianni, Dorothy, S.
Mavrogordato John & Co.
Mavrojani, Evelyn Mary S.
Mavrojani, Giovanni
Mavrojani, Gregorio
Mavrojani, Marigo A.
Mavrojani, Nesta S.
Mavrojani, Spyridon
Mavrojani, Spyridon A.
Mavroleon, Anna D.
Mavros
Mavrou, Caterine
Mavroyanis, Alexandros
Mavroyanni, A.
Mavroyennis S.
Meadows, P.
Mela, Efrossyni
Mela, Leon
Mela, Rallou L.
Melachrinos, John
Melas, Basil
Meletios of Palestine
Meletios, Metropolitan
Mercatis, Camellos Nic.
Messinezis, Aristomenis
Metaxas, Count
Metaxas, Demetrios G.
Metaxas, Iakovos
Metaxas, Kyriakos
Metaxas, M.
Metaxas, Nicodimos
Michalinos & Co.
Michalinos, Alexander G.
Michalinos, Zorgis G.
Michalinos, Zorzis, G.
Microulakis, Stefanos
Midosi, Anna
Miliotti, Marc.
Minetta, John
Minetta, John J.
Mionnet, Andre
Molet, John
Monk, Charles James
Monk, Marietta G.
Moraitis-Kassavettis Dimitrios
Moraitis, Dimitrios
Morel, Lucien-Bey
Moreton, Mary
Moros, Vassilios, Arch.
Morphinos, Narcissos Arch.
Moskovakis, Agathangelos, Rev.
Mouratti & Sons
Moussouros, Constantinos Paul
Moussouros, John J.
Moussouros, John P.
Moussouros, Kassandra
Moussouros, Paul, S.
Moussouros, Stephen G.
Moyssouros, Stefanos
Myriantheus, Hieronymos, Dr. Arch.
Mytilneaos, Seraphim

Comments