273 Fighters from Tripolis, District of Mantinea, Arcadia - Greek Revolution of 1821
Fighters from the Arcadian Prefectures
 in the Revolution of 1821

The source for this information is the following book:  "Arcadia, a cultural history book" by George Papatheodorou, 1995, Deca Publications, Toronto, Ontario, Canada (Note:  author claims "The names of the fighters are from the records of the "Committee Services" and other sources".)

DISTRICT OF MANTINEA

FROM TRIPOLIS:

3rd Class Officers:
Varvoglis, G.
Varvoglis, Sot.

4th Class Officers:
Varvoglis, Pan.

5th Class Officers:
Agokoutas, Sot. Vas.
Anastasopoulos, Fot.
Papadopoulos, N.
Saratzopoulos, Sot.
Sekeris, G.

6th Class Officers:
Alexandropoulos, Ant.
Alexandropoulos, Theod.
Anastasiou, Io.
Arsenis, Ath.
Eliopoulos, Georgitzos
Fotopoulos, D.
Karamesoutis, D.
Leventoglous, Theodos.
Mpakopoulos, Stam.
Mpilalis, K.
Mpilidas, El.
Panagiotis, N.
Petrokopis, P.
Pournaras, G.
Samartzopoulos, K.
Saratzopoulos, Dion.
Sechiotis, G.
Tampouratzis, D.

7th Class Officers:
Alexandropoulos, P.
Chrestopoulos, Anagn.
Damalas, Stam.
Demetriou or Tripolitsiotis, K.
Demopoulos, D. Leon.
Demetriou or Kaklamanos, P.
Eliopoulos or Filantris, Ath.
Fotopoulos, Euth.
Giannakopoulos, G.
Gkikas, Giannakis
Gkikas or Gkortsoulis, K. G.
Gkortsoulis, G.
Graniais, Karageorgos
Gregoropoulos, Ath.
Karonis, D. G.
Kioulchatzopoulos, Ant. D.
Klinopoulos, D.
Kommatas, D.
Konstanto-poulos, D. 
Kouropoulos, Io. Ath.
Kyriakos, io. Anag.
Ladopoulos, Mich. Georg.
Minopoulos, Chronios
Moumpountzis, P.
Mpilidas, Anast.
Mpilidas, F.
Mpilidas, Panos
Mpinikos, Panages
Mpitsaxis, V.
Mpoukoutopoulos, St.
Panagiotopoulos, Euth.
Pateras, Io.
Petropoulos, N. D.
Pyrlas, Pan. Th.
Samartzopoulos, Spel.
Sekeris, Ath.
Skagiannis, G.
Sourlis, Chr.
Spelio-poulos, Kan.
Spelios or Mylona
Staikos, P.
Svolopoulos, Kotses
Zoiopoulos, Ch.

1st Class Non-Commissioned Officers:
Anagnostopoulos, Io.
Anagnosto-poulos, N.
Antoniou, Sot.
Arsenis, K.
Arsenopoulos, Io. (Priest)
Chelioto-poulos, D.
Cheliotis, G.
Chrysanthakis, P.
Delegiannis, Ath.
Delegiannis, Io.
Fetechakis, Io.
Fragkopoulos, D.
Gardelinos, Nik.
Gardelinos or Koutsopoulos, Vas.
Garoufalis, Anast.
Getimis, Char.
Gkikas, Giannakis
Goulermos, Ath.
Goulermos, Pan.
Gouriotis, Ant.
Groumpis, K. I.
Iatros, Georg. Theofil.
Iatrou or Stampolis, G. Ath.
Konstantopoulos or Rakopoulos, Metros
Ligdo-poulos, Pan.
Lymperopoulos, El.
Mantas, Nik.
Matzoukos, Nik.
Mparmperis, I. Nik.
Mpinikas, Panages
Mposinakis, Th.
Mpousinakis, Io.
Nikolaou or Veremis, Kon.
Panagiotou, Nik.
Panagopoulos, Nik.
Papasakellarios, Gan.
Paraskevopoulos, D.
Petropoulos, K. I.
Politis, Savvas Andreou
Saplaouris, Pan. I.
Saratzopoulos, G.
Sermakesis, Dem. I.
Speliopoulos, Kanel.
Spyropoulos, Theod.
Staikopoulos, I.
Staikopoulos, Mich.
Stamellos, D.
Stamellos, Nik.
Syrmakezis, Vas.
Tampouratzis, D.
Tampouros, V. Stavropoulos
Theodoropoulos or Pyrlas, Nik.
Tzarouchopoulos, El.
Valkanos, V.
Vrontis, Kon.
Zaravinos, N.

2nd Class Non-Commissioned Officers:
Adrakras, K.
Andriopoulos, D. P.
Chasapis or Varveris, K. G.
Chrestopoulos, Eust.
Demetropoulos, K.
Eliopoulos, N.
Galios, G.
Ganagiotopoulos, Stefanis
Giannakopoulos, K. N.
Gregoropoulos, Io.
Ioannou or Fragkopanagis, V.
Kaklamanos, P.
Kalatzopoulos, Chr.
Kara-kasopoulos, N.
Kargiofilis, G.
Karkoulis, Ath.
Katzouras, Ath.
Kerimopoulos, Fil. I.
Kioulchantzopoulos, Ant. D.
Kolokas, G.
Konstantopoulos, G.
Kontoni-kolakos, D.
Koufargyrakis, G.
Koutroumpis, N. G.
Lazaropoulos or Karachalios, Kon. G.
Limpovisiotis, Io.
Makedon, D. Ioannou
Mantas, Pan.
Mousagias, Vas.
Mouzakiotis, Ath.
Mpakas, G.
Mpesiriotis, Chr. Vas.
Nikolaou, G.
Nikolaou, Markos
Nikolopoulos, P.
Orfanos, Pan.
Panagiotou or Grammatikas, Io.
Panagopoulos, Athan.
Panagopoulos, Chr.
Pantopoulos, G.
Papadopoulos, Markos
Papakonstantinou, Zoes, D.
Petropoulos, G. N.
Prasokolas, Ath.
Rouspis, Dem.
Salapatas, Dem. 
Saraintaris, Dem.
Speliotopoulos, P.
Staiko-poulos, G.
Syrmakesis, Dem.
Syrmakesis, G. D.
Syrmakesis, Vas.
Taranatas, Char.
Tavalis, K.
Theodoropoulos, Thomas
Theodorou, Sp.
Tremokefalos, N. A.
Tzakarestos, Io.
Tzamopoulos, Eust. I.
Vakalopoulos, Ath. I.
Vlantou-sopoulos, Euth.
Zarachanis, D.

Soldiers:
Aggelopoulos, Chr.
Aggelopoulos, Markos
Aggelopoulos, Vas.
Alexopoulos, Ant.
Antonopoulos, Ath.
Asemako-poulos, Apost.
Asemakopoulos, Petros
Asemakopoulos, Vas.
Athanasopoulos, Eustr.
Chronopoulos, Par.
Chrysovergis, Io.
Diamantakopoulos, P.
Edragogos, Euth. Demetriou
Farfaris, Ath.
Galanopoulos, D.
Galanopoulos or Karytinos, K.
Ganagiotopoulos, Ath.
Gavvathas, D.
Georgakopoulos or Mouzakiotis, D.
Georgakopoulos, Spelios
Georgiou, Karathanasis
Giannopoulos or Koutso-giannopoulos, St.
Giannopoulos, Kon.
Kaliountzis, G.
Kalomiris, Ch. Dem.
Kapos, Prok. Th.
Karakostas, Ath.
Karakostas, Io. Ath.
Karampelas, Ath.
Karanestis, Vas.
Klinos, K.
Koliopoulos, Athan.
Koliopoulos, Ant.
Konstan-topoulos, Sot.
Konstantopoulos or Kazazis, Io.
Kontogiannopoulos, P.
Kouliatzos, Anast.
Koumpounis, G.
Kourelis, Nik.
Koutzanelis, N.
Lampro-poulos, Anast.
Lampropoulos or Lontos, D.
Liavos, Dem.
Lymperopoulos, G.
Malevitis, Vas, Io.
Malios, Pan.
Maniatis, V.
Manolopoulos, G.
Mavrakis, Io.
Mavrogiannis, Io.
Megalogian-nopoulos, D.
Mousagias, N.
Moutzouropoulos, G.
Mpakas, D. G.
Mpakas, N.
Mpakas, Sot.
Mpalourdos, N.
Mpournazos, Dem.
Mpourousis, Io.
Nikolaou, Ath.
Panagiotopoulos or Toufexis, Ath.
Papakon-stantinou, St. D.
Paraskevopoulos, Anagn.
Politis, Io.
Prasopoulos, Konst. G.
Prokopios, G.
Prokopiou, N.
Saratzis, G. Spyroupoulos
Saravakos, D.
Sardelis, Anast.
Sechiotis, Io. V.
Sechiotis, N.
Soteropoulos or Mourloukos, N.
Stavropoulos, Dem.
Stavropoulos, Kolios
Stavrou or Stavropoulos, K.
Terzis, Stavros
Theofilopoulos, Prok. I.
Tzanopoulos, Kon. G.
Tzochantaris, Nik.
Tzoukas, G. P. 
Tzoukas, Pan.
Tzousis, Anast.
Voulgaris, Petr.
Zarachanis, Chr.Comments