1963 California, Death Index (536 Names Listing Greece as Birthplace)The following names are recorded with Greece as the place of birth in the above database.  Please visit the above link to view the FREE database and additional information associated with this record through FamilySearch.orgA
Abraham Arouh - b. 1890
Tom K. Athens - b. 1902
Nickolas Augoustatos - b. 1914
Constant Agrios - b. 1887
Milton Alotis - b. 1882
John Andrew - b. 1884
Gust Antzis - b. 1884
Gust Anaston - b. 1882
Tom A. Andrews - b. 1880
John G. Andritsos - b. 1892
Gus Anast - b. 1887
Tony Alex - b. 1881
Nicholas J. Alexandris - b. 1889
Anthony Alex - b. 1881
Christ Anton - b. 1886
Angelina Antonopoulo - b. 1906
Frank Argeros - b. 1879

B
Alexande C. Bethanis - b. 1895
Mike K. Bustanelos - d. 1889
Michael K. Bustanelos - b. 1889
Andrew Bazacos - b. 1885
Peter A. Bagatelos - b. 1890
William P. Bistolas - b. 1882
Thomas Bouzianos - b. 1893
Gerazimo A. Bozas - b. 1891
John N. Brat - b. 1885
Nicholas A. Bassil - b. 1885
John N. Bartis - b. 1885
Peter J. Bacales - b. 1882
Andrew G. Backris - b. 1882
Ethel S. Banos - b. 1896
Louis G. Billings - b. 1896
Pete Broomis - b. 1891
Athan P. Brakoulias - b. 1892
Christ  Brusales - b. 1878
Peter Ballas - b. 1884
Olga Ballas - b. 1903
Nick Bitinis - b. 1888
Steve N. Bambalis - b. 1878
Andrew C. Bookalis - b. 1894
Louis Behar - b. 1907
Demetrio N. Bobolas - b. 1882
Antigone Bates - b. 1914
John P. Bariames - b. 1882
Aaron J. Bourlas
Miriam Bourlas
Nick Bellis - b. 1884
Mick Bellis - b. 1884

C
John H. Chourakis
Emmanuel G. Collatos - b. 1881
Constanc Cavrikas - b. 1899
Amelia Camperos - b. 1888
George Constantino - b. 1891
Pelopida Constas - b. 1891
Christos K. Constas - b. 1883
Peter Constantopo
George Chronopoulo
Gerasimo J. Chelemedos - b. 1881
Helen Combis - b. 1880
Mary Culures - b. 1895
Peter Collier - b. 1894
William K. Condues - b. 1881
Alex C. Christ - b. 1892
Cyriacos G. Chelidaki - b. 1894
James M. Chutis - b. 1894
Diamond Chituras - b. 1878
William P. Couch - b. 1892
Sam J. Curusis
Angelo Cokinomilia - b. 1894
Peter Coconis - b. 1890
William Coumarles
Katena Chagalakes - b. 1896
Katina Chagalakis - b. 1896
John E. Charles - b. 1893
Thomas C. Chase - b. 1891
Anthony G. Cherris - b. 1885
George J. Chiflakos - b. 1872
Cimon T. Caravas - b. 1886
Peter J. Chimekles - b. 1877
Alex C. Christopoul - b. 1892
Anastasia G. Christopoul - b. 1892
Bessie Caredis - b. 1878
Peter A. Coronis
Nicholas D. Calligeris - b. 1887
Athanase T. Colovos - b. 1895
George Calles - b. 1897
August Chrisler
Gus Chrislu
August Chrislu
Gus Chrisler
Basil K. Chapralis - b. 1900

D
Angelo N. Debono - b. 1902
Gust G. Davis - b. 1883
John Demetre
Helen Demos - b. 1893
George C. Demos - b. 1892
Nickolas Demos - b. 1882
Nicholas Derehitis - b. 1891
John G. Doukas - b. 1882
John P. Daifotis - b. 1902
John E. Damianakes - b. 1881
Frank J. Dikeos - b. 1887
Alexandr Demitroux - b. 1900
John A. Dagres - b. 1891
James E. Dadas - b. 1888
Thomas P. Doros - b. 1890
Nick Doris - b. 1890
Theodore J. Douros - b. 1886
Andrew Douros - b. 1883
Panagiot F. Douros - b. 1890
Jerry G. Dessalernos - b. 1882
Gerald G. Dessalernos - b. 1882
Lambros Dendrinos - b. 1914
Yerasimo G. Dessalernos - b. 1882
Christos Diamantikos - b. 1912
Louis Douras
Sophie Demakapoulo - b. 1892


E
Mary Eliacopoulo - b. 1893
Galek Elioff - b. 1886
Milton K. Efthimiou - b. 1935
Samuel Elliott - b. 1876
Morris Errera - b. 1887

F
George Felios - b. 1879
Jerry Fotos - b. 1898
Gerald Fotos - b. 1898
Nick G. Fotes - b. 1892
Mike Fragadakis - b. 1889
George Fragos - b. 1885
George J. Franckis - b. 1896
Manuel G. Frangos - b. 1890
Popi V. Fisher - b. 1902
Peter N. Fountoulis - b. 1892
Peter N. Forest - b. 1892
George Fragonastas - b. 1885
Gust J. Fetros - b. 1890
George P. Fourkas - b. 1884
Bella Farash - b. 1896
Christos Farandinos - b. 1910

G
Christop T. Ghitsas - b. 1883
James C. Gavros - b. 1895
Peter Gust
August Goolis - b. 1895
Gus Goolis - b. 1895
Louis P. Gizinos - b. 1890
Tom George - b. 1883
Peter E. Giakoumatos - b. 1883
Peter K. Gianokopoul - b. 1883
Thomas George - b. 1883
George Georges - b. 1887
Nicholas P. Georges - b. 1896
Katina Geographos
Peter Georgakopou - b. 1887
August George - b. 1895
Pete E. Giakoumatos - b. 1883
Evagoras G. Gialketsis - b. 1888
Panages E. Giakoumatos - b. 1883
George E. Georges - b. 1892
James Gerosideris - b. 1893
Gus George - b. 1895
Dionisio Glatis - b. 1889
Dan G. Gliatis - b. 1889
Louis Galkos - b. 1888
John Gikas - b. 1884
Andrew J. Gekas - b. 1886
Samuel Ganos - b. 1888
Peter Georgas - b. 1887
Anthony J. Gatsos - b. 1898
Demosthe T. Gazulis - b. 1889
Demos T. Gazulis - b. 1889
Gust G. Garlemas - b. 1889
August G. Garlemas - b. 1889
Gost G. Garlemas - b. 1889
Constani C. Garlemas - b. 1889
George Gallanis - b. 1891
Morris Galea
Alexandr Gantes
Angie Grivas - b. 1897
Peter D. Grives - b. 1891
Michael Gray
Mike Gray
Peter C. Green - b. 1883
Angy Grivas - b. 1897

H
John G. Horafakis - b. 1893
John Hatzinas 
John Harkias - b. 1886
Cosmas M. Halekakis - b. 1934
William G. Huntalas - b. 1893
John Haginas
Peter Holarios
Gust Hanges - b. 1884
Stamatio T. Harris

I
None

J
Peter Jettas - b. 1884
Julia Jouthas - b. 1895
Gustave S. Jones - b. 1904
Nick Jouganatos - b. 1883
Peter Jameson - b. 1894
James Janis - b. 1872
August A. James - b. 1893
Gus A. James - b. 1893
George Javlos - b. 1895
George Javelos - b. 1895
Archie Jeffries

K
Louis Kodaxis - b. 1896
Mary Kotsogenes - b. 1897
John Koutougeras
Angelo Kovtrakis - b. 1878
Peter N. Krikes - b. 1900
Peter J. Korbakis - b. 1900
Dinos Koseris - b. 1890
George Karagrous - b. 1881
George N. Kanelos - b. 1886
Gust Konstantino - b. 1880
Nicholas Kallas - b. 1896
Vaselo Koumatos - b. 1899
Celia Koumatos - b. 1899
Antonio Koutroulis - b. 1900
James D. Koutras - b. 1892
Gus Kyriakis - b. 1895
August Kyriakis - b. 1895
Stavro Kouveliotis - b. 1889
Antone G. Kaouris - b. 1886
Steve Kouches - b. 1872
Evaggelo D. Kolovos - b. 1884
Evangelo D. Kolovos - b. 1884
James G. Kakouris - b. 1898
John A. Katehos - b. 1892
John E. Katerinos - b. 1892
Konstant T. Kouvales - b. 1890
George Karithakis - b. 1879
Nick Keparisis - b. 1889
George N. Keromitis - b. 1886
Nick Kipras - b. 1889
Harry Kopasis - b. 1886
Harold Kopasis - b. 1886
Thomas Kyrimis - b. 1899
Peter A. Karlos - b. 1880
Angeles J. Karaiscos - b. 1892
Nick K. Kelaris - b. 1891
Chris Kempoutes - b. 1880
Theodora Koliopoulos - b. 1882
Sam Katsefolis - b. 1893
Helen Karnegas
Alex Katsafaros - b. 1876
Thomas Kosmos - b. 1888
Angelo L. Kostas - b. 1885
Tom Kosmos - b. 1888
Tom Karamanos - b. 1895
Christos Katsopoulos - b. 1876
Nicolas Kosmopoulos
Manuel S. Kacludis - b. 1886
Mike S. Kacludis - b. 1886
Nicholas Kadas - b. 1896
Nick Kalogeros
John Karras - b. 1892
James Kajos - b. 1884
James Kezas - b. 1884
Peter H. Koulos - b. 1905
James Kriticos - b. 1882
John G. Karagianis - b. 1893
Christop Kozias - b. 1879
Peter Kurges - b. 1888
Nicholas Karatheodor - b. 1890
Pete T. Kazange - b. 1889
James G. Kotichas - b. 1896

L
John C. Loudas - b. 1899
John Ludis - b. 1897
John D. Lemas - b. 1888
Anna Lianos
Phyllis Liviakis - b. 1896
George Laris
Nick Lontaritis - b. 1882
Louis Lepidas - b. 1890
Arthur G. Lapattas - b. 1894
George N. Linardos - b. 1889
Charles G. Levanos - b. 1879
Maxine M. Lukas
Katherin C. Latsis - b. 1893
George H. Ladas - b. 1898
George Lecas - b. 1893
Solomon M. Levy - b. 1897
Augusta Licoudis - b. 1889
Louis D. Lamprou - b. 1897
Nick Lockopoulos - b. 1882
Nick Leontaritis - b. 1882
Louis Licos - b. 1889
Louis Lucas - b. 1889
Louis Loukas - b. 1896
Nick Leon - b. 1882
Paul A. Leon - b. 1890
John D. Lemos - b. 1888
Antonio Limberis - b. 1882

M
Steve B. Metropoulos - b. 1887
Cos Mitchell - b. 1934
Louis T. Mint - b. 1895
Steve A. Mitchell - b. 1887
Andrew P. Metros - b. 1897
Angelo Meliotes - b. 1894
Christy G. Miller - b. 1893
John D. Millesis - b. 1896
Tom P. Mmelonas - b. 1881
Angeline Menon - b. 1900
Andrew Milon - b. 1880
Stavros Markoulas - b. 1883
John G. Marinos - b. 1875
John Mavrakis - b. 1883
Matina Mickas - b. 1895
George S. Mentis - b. 1882
Tom D. Morousis - b. 1886
Stanasio D. Morousis - b. 1886
Peter G. Morris  
August F. Morris - b. 1890
Peter G. Marris - b. 1896
Tecla Moros
Christ J. Morris - b. 1896
Gus F. Morris - b. 1890
Nick M. Markellos - b. 1888
Louis T. Ment - b. 1895
Alex Messores - b. 1886
George P. Markel - b. 1878
Peter Maniatakos - b. 1879
Samuel N. Marver - b. 1891
John Mannos - b. 1883
Speros Manos
Demetrio Z. Manthos - b. 1880
Frank J. Mardakis - b. 1892
Frank J. Mardasky - b. 1892
George L. Moosios - b. 1893
Styliano A. Moutafis - b. 1896
August Makris - b. 1875
Mary Mageras - b. 1889
George Makris - b. 1898
Gus Makris - b. 1875
George J. Marakas - b. 1886
Peter Marakas - b. 1886
George T. Moustakas - b. 1896
Argyro Malaikas - b. 1905
Bessie Malekos
John M. Malahias

N
Harry M. Nile - b. 1894
George Nocas - b. 1889
Aristide J. Nikas - b. 1889
Andrew S. Nicholson - b. 1890
Christ Nickles
Christ Nicholou - b. 1884
Hector J. Nichols - b. 1891

O
None

P
George Phill - b. 1890
James Perdicalis - b. 1882
Louis J. Panas - b. 1893
Nora Panos - b. 1891
George E. Panagos - b. 1891
Frank D. Poulos - b. 1882
John G. Papoulias - b. 1884
Mike Passadis - b. 1883
James P. Poulos - b. 1897
Peter Poulos - b. 1888
Sophia Poulos - b. 1899
Andrew G. Pulos - b. 1884
Constant H. Peponis - b. 1893
John G. Papulis - b. 1884
Louis Polis - b. 1885
Antoni Paskali - b. 1885
Christ Pelites - b. 1883
Antoni Paskali - b. 1886
Joseph Pessah - b. 1912
Nicolaos J. Palles - b. 1888
Nicholas D. Papachristo - b. 1895
George K. Pikounis - b. 1894
George Pikios - b. 1891
Nicholas S. Petsakos - b. 1887
Leon Peterson - b. 1887
John Pierros - b. 1894
Andrew P. Pappas - b. 1905
August Pappas
Steve N. Pappas - b. 1894
Vasilios G. Panagopoulo - b. 1888
Nicholas D. Pappas - b. 1895
William Panar - b. 1900
Nick Pantelas - b. 1896
Gust Papadakis - b. 1890
George Paparounis - b. 1893
Andrus P. Pappas - b. 1905
Eva Pappas - b. 1890
George H. Pappas - b. 1899
Gust Pappas
William Pappas - b. 1892
Nick Pantilis - b. 1894
Chris J. Pantoleon - b. 1892
Antone Papandriade - b. 1886
Peter S. Pappas - b. 1879
Harry Pappas - b. 1878
Peter J. Pappas - b. 1877
Athan J. Pantages - b. 1890
Angelina Pappas - b. 1877
Paraskev Pappas - b. 1890
Mary Priftike - b. 1889
Vasilios L. Pressas - b. 1881
Chris Prevalos - b. 1888
William L. Pressas - b. 1881
Constant D. Psychoulis - b. 1885
William T. Petrolas - b. 1890
John Poulinakes - b. 1893

Q
None

R
George D. Rahoutis - b. 1898
Gust T. Rose - b. 1876
Alexandr Roccos - b. 1891
Demetrea Ralles - b. 1893
Peter D. Refakes - b. 1902
James J. Rengas - b. 1884
George T. Resopol - b. 1891
Xenophon G. Restos - b. 1889
James G. Raptis - b. 1893
Alexande P. Regas - b. 1889
Nicalaos Regas - b. 1884
Aristide G. Rellos
Nick Rigas
Demetrea Rallis - b. 1893
Christin Rallios - b. 1885
James Rally - b. 1893

S
Peter G. Sgoras - b. 1879
August Scocos - b. 1887
Gust J Scocos - b. 1887
Andrew Skilitsis 
Constant D. Scocos - b. 1887
George Sakilaris
Nicholao Skinas - b. 1889
John S. Stamoulis - b. 1886
Anthoula Simitzes - b. 1908
Nissim Simantov
James L. Scoortis - b. 1889
Gus C. Skarles - b. 1891
Thomas P. Saranto - b. 1897
Peter Sateros
Eugenia Scarvelis - b. 1893
August C. Skarles - b. 1891
Rachel Sharkavos - b. 1874
Agoritsa Sharkavos - b. 1874
Benjamin Serata - b. 1895
Harry K. Seropian - b. 1905
Andrew Skondras
Sam C. Scontriano
Chris Scontriano - b. 1883
George P. Stathes - b. 1881
Thomas Stumpos - b. 1892
Steve N. Sules - b. 1894
Constant Salonites - b. 1888
Nicholas G. Sambles - b. 1890
Fred A. Schizas - b. 1891
Gust N. Samaras - b. 1892
James G. Siaperas - b. 1902
Peter Soterios
Vasilia Spanos - b. 1904
Nick J. Soulis
Sam P. Smith - b. 1893
Spiros Smerlas - b. 1881
John E. Smyrni - b. 1880
Gust Speleos - b. 1888
James Spiros - b. 1892
Angelos Sakos - b. 1883
Alec A. Sederes - b. 1901
James N. Sederes - b. 1892
Sam Shafis - b. 1888
Gust A. Siamis - b. 1892
August A. Siamis - b. 1892
John S. Stamos - b. 1886
Peter J. Stavros - b. 1897
Sam T. Stavros - b. 1877
Emanuel Sarikakis

T
August K. Tuskatos - b. 1896
Gus K. Tuskates - b. 1896
George Toskas - b. 1877
Charles J. Thio - b. 1886
Socrates Theodoru - b. 1880
Philip G. Tracadas - b. 1892
Theofani J. Thiveos - b. 1894
Tamar Torres
Alexandr Triantos - b. 1887
Alexandr Triantafilo - b. 1887
Martha Torres
James P. Theris - b. 1882
Steve Theros - b. 1895
Haralamb E. Tselentis 
Gus K. Taskatos - b. 1896
August K. Taskatos - b. 1896
Charles Toumazos - b. 1883
John N. Tavlopoulos - b. 1882
Crisoula Tatarakis - b. 1911
John Tappas - b. 1893
Sylvia Tsitakis
Basil K. Tsapralis - b. 1900
John B. Titus - b. 1892

U
None

V
Spiro Vossos - b. 1894
John K. Vezeldenos - b. 1893
Rena K. Varellas
Thomas K. Vaselacopul - b. 1881
Themis Vasilas
Vassiik K. Varellas - b. 1891
Frank N. Vombrack - b. 1895
Spiro Vallas
Pete P. Vashell - b. 1898
Nicolaos G. Vlitakis - b. 1890
George X. Vrilakas - b. 1888
Paul P. Vashell - b. 1898
Spyros A. Vrettos - b. 1915
Pota D. Valasakos - b. 1894
Sam P. Villios - b. 1897
James J. Vournakis - b. 1884
Angelo G. Veneris - b. 1890
George S. Varounis


W
Irene Woupios - b. 1885
William J. Williams - b. 1888
James G. Williams - b. 1898

X
John Xanalatos - b. 1893

Y
Evanthia P. Yianella
Thomas G. Yeold - b. 1892

Z
George P. Zampetis - b. 1894
James P. Zaferis - b. 1882
Tom Zarakotas
George J. Zarro - b. 1890
Chris Zarvas - b. 1895
Peter Zevas - b. 1888
Katina Zografos
George A. Zahareas
Gus C. Zanos - b. 1893
George Zapper - b. 1893
Tom Zeris - b. 1895
Albert J. Zervas
John Zellos - b. 1881
Theodore G. Zografos - b. 1890
Chriso Zones - b. 1903
Apostolo Zarifis - b. 1885
August C. Zanos - b. 1893


Comments